top header

 

Chito - ryu

Karate er en gammel selvforsvarsform som har sitt utspring i Ryukyu - øygruppen utenfor Japan. Øygruppen var et selvstendig kongedømme inntil det ble okkupert på 1600 - tallet. Det ble da forbudt for andre enn øyenes japanske samurai - ættede å bære våpen og sverd. Tiden var preget av uro og det var nødvendig for øyenes beboere å kunne forsvare seg. De lærte seg å bruke kroppen som et våpen for å forsvare seg. Dette ble kalt Tode eller Te og var grunnlaget for det som senere ble karate. Øygruppen var dypt inspirert av Kina og kinesisk kultur, noe som også vises i formene og teknikkene i karate.

På slutten av 1800 - tallet og starten av 1900 - tallet ble karate popularisert. Ikke minst ved at Anko Itosu fikk karate inn i skolene på Okinawa. Derfra tok karate spranget til det japanske fastlandet og ved 2. verdenskrig hadde det blitt meget utbredt blant annet på universitetene. Dette ikke minst takket være Gichin Funakoshi som kalles "den moderne karates far".

O-sensei ChitoseEn av de samtidige med Funakoshi var O-sensei Tsyuoshi Chitose (1898 - 1984). Chitose var fra Okinawa og var som barn tynn og svakelig. Han fikk lære Tode for å bli sterkere og lærte i mange år hos Aragaki. Her foregikk treningen på "gamlemåten" ved at eleven fikk gå samme kata i mange år. Chitose ble utdannet lege og ville lage en karatestilart som belastet ledd og muskelfester på en sunn måte. Han forenklet mange av kataene han hadde lært og endret på stillingene slik at de var bedre for utøveren. Chito Ryu ble formet og utviklet gjennom omfattende studier av stilartene Shorin Ryu og Shorei Ryu, samt ved å bruke av sin medisinske utdanning og erfaring.

Chitose åpnet egen dojo først i 1946 i Kumamoto, Japan etter å ha undervist i mange år blant annet for Gichin Funakoshi. I 1948 startet Chitose det første japanske karate forbundet (Zen Nihon Kenpo Karate-do Fukyokai) sammen med blant andre Gichin Funakoshi, grunnleggeren av Shotokan, Kenwa Mabuni (1889-1953), grunnleggeren av Shito-ryu, Yasuhiro Konishi (1893- 1983), grunnleggeren av Ryobukai og Gogen Yamaguchi (1909-1989), lederen for Goju-kai.

Navnet Cito Ryu er bygd opp av ordet "Chi" som betyr tusen og som symboliserer stilartens tusenårige tradisjon. "To" som viser til en epoke i kinesisk historie og symboliserer den sterke påvirkningen fra kinesisk kampkunst og "Ryu" som betyr tradisjon eller stil.

 

 

Besøk oss på: Langstranda 5, 8001 Bodø. Send oss epost på: post@bodo-karateklubb.no