top header

 

Klubbens verdier

Kvalitet

Det skal alltid være kvalitet på det vi gjør i klubben, vi skal framstå profesjonelle både i trening og utenfor treningslokalet. Cito Ryu er en stilart som representerer høy kvalitet og har lange tradisjoner. Det forventes at våre medlemmer setter krav til seg selv og jobber hardt for å utvikle seg.

Spenning

Karate er spennende å trene og gir mange gode opplevelser. Chito Ryu er en stilart som alltid vil gi deg nye utfordringer og som er spennende uansett alder og nivå. Dette er noe du kan holde på med hele livet.

Respekt

Vi har en kultur som bygger på respekt for hverandre, motstandere og alle rundt oss. Respekt betyr av vi utviser høflighet, likeverd og nulltoleranse for mobbing. Gjensidig respekt mellom trener og elev skaper trygge omgivelser og grobunn for utvikling.

Utvikling

Vi er en plass der du kan utvikle deg både mentalt og fysisk. en plass der man skaper vennskap og samhold. En plass der det er sunt for kropp og sjel å trene. Her kan alle trene og utvikle seg uansett alder og kjønn. Med klare målsettinger og fokus på resultater ønsker vi å oppnå selvtillit og glede gjennom mestring.

 

Besøk oss på: Langstranda 5, 8001 Bodø. Send oss epost på: post@bodo-karateklubb.no